Hiển thị 1–12 của 20 kết quả

ắc quy xe nâng FAAM 210Ah được phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: 2TTS545/2PzS210Kích thước cell: 47 x 198 x 541mm

Hotline: "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng FAAM 225Ah được phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: 3BSM540/6PZB225Kích thước cell: 61 x 158 x 541mm

Hotline:  "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng FAAM 240Ah được phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: 3TTS435/3PzS240Kích thước cell: 64 x 198 x 433mm

Hotline:  "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng FAAM 300Ah được phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: 3TTS435/3PzS240Kích thước cell: 77 x 158 x 541mm

Hotline:  "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng FAAM 390Ah được phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: 6BSM480/6PZB390Kích thước cell: 109 x 158 x 481mm

Hotline:  "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng FAAM 440Ah được phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: 8BSM426/8PZB440Kích thước cell: 141 x 158 x 426mm

Hotline:  "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng FAAM 525Ah được phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: 7BSM540/7PZB525Kích thước cell: 125 x 158 x 541mm

Hotline: "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng FAAM 550Ah được phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: 10BSM426/10PZB550Kích thước cell: 173 x 158 x 426mm

Hotline:  "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng FAAM 560Ah được phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: 4TTS725/4PZS560Kích thước cell: 64 x 198 x 433mm

Hotline:  "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng FAAM 575Ah được phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: 6TTS725/6PZS575Kích thước cell: 101 x 198 x 561mm

Hotline:  "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng FAAM 585Ah được phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: 9BSM480/9PZB585Kích thước cell:  157 x 158 x 481mm

Hotline:  "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng FAAM 600Ah được phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: 8BSM540/8PZB600Kích thước cell: 141 x 158 x 541mm

Hotline: "thong@ilift.vn"

-->
Hotline/Zalo/Skype

thong@ilift.vn