Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

ắc quy xe nâng Hitachi 165Ah được ilift phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: VSDX165MHDung lượng: 165Ah/5hrKích thước cell: 58 x 158 x 410 x442mm

Hotline: "thong@ilift.vn" - "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng Hitachi 330Ah được ilift phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: VSDX330Dung lượng: 330Ah/5hrKích thước cell: 128 x 158 x 395x427mm

Hotline: "thong@ilift.vn" - "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng Hitachi 360Ah được ilift phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: VSDX360Dung lượng: 360Ah/5hrKích thước cell: 128 x 158 x 395x427mm

Hotline: "thong@ilift.vn" - "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng Hitachi 400Ah được ilift phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: VSDX400MDung lượng: 400Ah/5hrKích thước cell: 144 x 158 x 395x427mm

Hotline: "thong@ilift.vn" - "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng Hitachi 450Ah được ilift phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: VSDX450MDung lượng: 450Ah/5hrKích thước cell: 161x 158 x 395x427mm

Hotline: "thong@ilift.vn" - "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng Hitachi 470Ah được ilift phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: VSDX470MDung lượng: 470Ah/5hrKích thước cell: 144 x 158 x 395x427mm

Hotline: "thong@ilift.vn" - "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng Hitachi 485Ah được ilift phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: VSDX485MHDung lượng: 485Ah/5hrKích thước cell: 144 x 158 x 410x442mm

Hotline: "thong@ilift.vn" - "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng Hitachi 540Ah được ilift phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: VSDX540MDung lượng: 540Ah/5hrKích thước cell: 161 x 158 x 395x427mm

Hotline: "thong@ilift.vn" - "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng Hitachi 545Ah được ilift phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: VSDX545MHDung lượng: 545Ah/5hrKích thước cell: 161 x 158 x 410 x 442mm

Hotline: "thong@ilift.vn" - "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng Hitachi 560Ah được ilift phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: VSDX560MDung lượng: 560Ah/5hrKích thước cell: 177 x 158 x 395x427mm

Hotline: "thong@ilift.vn" - "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng Hitachi 565Ah được ilift phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: VSDX565MHDung lượng: 565Ah/5hrKích thước cell: 177 x 158 x 410 x 442mm

Hotline: "thong@ilift.vn" - "thong@ilift.vn"

ắc quy xe nâng Hitachi 600Ah được ilift phân phối và bảo hành trên toàn quốcModel: VSDX600MHDung lượng: 600Ah/5hrKích thước cell: 177 x 158 x 410 x 442mm

Hotline: "thong@ilift.vn" - "thong@ilift.vn"

-->
Hotline/Zalo/Skype

thong@ilift.vn